Samarbete mellan modersmålslärare och lärare i övriga ämnen

DSpace Repository

Samarbete mellan modersmålslärare och lärare i övriga ämnen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samarbete mellan modersmålslärare och lärare i övriga ämnen
Author Mercurio, Amihan
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka samarbetet mellan modersmålslärare och lärare i övriga ämnen. I vilken utsträckning, hur de eventuella samarbetena ser ut och vilken inställning de olika lärarna har till ett sådant samarbete undersöks också. Dessutom lyfts vilka möjligheter och hinder lärarna ser för ett sådant samarbete. Studien har genomförts på två grundskolor i Sverige och deltagarna har varit både modersmålslärare och lärare i övriga ämnen. Både enkäter och kvalitativa intervjuer har använts för att samla in empirin. Sammanlagt var det sex modersmålslärare och femton lärare i övriga ämnen som deltog i enkätundersökningen. Av dessa blev två modersmålslärare och två lärare i övriga ämnen intervjuade. Resultaten av denna studie visade att samarbetet mellan modersmålslärare och lärare i övriga ämnen på dessa två skolor är begränsat. Majoriteten av de olika lärarna visade sig dock vara positiva till ett sådant samarbete och efterlyste gemensam planeringstid för det. Studien visade också olika möjligheter för samarbetet. De främsta möjligheterna lärarna kunde se var att samarbetet kanske kunde möjliggöra parallell ämnes- och språkutveckling för eleverna. Medan det främsta hindret för samarbetet de kunde se var bristen på tid.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Samarbete, modersmålslärare, lärare i övriga ämnen, möjligheter och hinder, flerspråkig utveckling, tidsbrist
Handle http://hdl.handle.net/2043/13228 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics