Estetik i samband med språkutveckling En studie om sambandet mellan estetiska uttrycksformer och språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk

DSpace Repository

Estetik i samband med språkutveckling En studie om sambandet mellan estetiska uttrycksformer och språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetik i samband med språkutveckling En studie om sambandet mellan estetiska uttrycksformer och språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk
Author Petersen, Karolina ; Lindskog, Jorun
Date 2012
Swedish abstract
I det här examensarbetet har vi på två olika förskolor undersökt hur pedagoger förhåller sig till estetiska uttrycksformer i samband med språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur yrkesverksamma pedagoger arbetar, och säger sig arbeta, med estetiska uttrycksformer i samband med språkutvecklande aktiviteter hos barn med svenska som andraspråk. I vår undersökning har vi valt kvalitativ metod i intervjuer och observationer. Vi genomförde sammanlagt tre observationer och fyra intervjuer. Det sociokulturella perspektivet är den grundteori vi utgår ifrån då vi talar om barns språkutveckling och de estetiska uttrycksformernas betydelse. Denna teori är även en utgångspunkt då vi analyserar, tolkar och diskuterar vårt resultat. I resultatdelen har vi lyft de två estetiska uttrycksformerna musik och bild, då dessa varit utmärkande i våra observationer. Resultatet av vår undersökning är att pedagogerna aktivt arbetar med estetiska uttrycksformer i samband med språkutvecklande aktiviteter. Vi drar slutsatsen att det inte är självklart för pedagogerna att de ser ett samband mellan de estetiska uttrycksformer och språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
andraspråksutveckling
bild
estetik
estetiska uttrycksformer
förskola
musik
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics