"Vad är en bild"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Blom, Helena
dc.date.accessioned 2012-01-25T09:27:41Z
dc.date.available 2012-01-25T09:27:41Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 44 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13235
dc.description Det här arbetet handlar om elever och deras uppfattning om bild, hur en bild behandlas och betraktas av eleverna och vilken bildtyp som eleverna upplever när de tänker på bild. Undersökningen representerar två olika åldersgrupper med elever på 13-14 respektive 15-16 år. Undersökningstillfällena har utförts vid två olika tidspunkter, den första gjordes våren 2008 och den andra vid hösten 2011. I arbetet kommer den eventuella påverkan av elevernas förkunskaper, ålder och det pedagogiska sammanhanget att beskrivas utifrån tidigare bildundersökningar och bildkategorisering. Utgångspunkten kommer att vara hur dessa påverkar deras syn på bild. Jag använder mig av redan existerande bildtyper i form av inre, yttre och teknisk bild och känslobegrepp i detta arbete för att redovisa, kategorisera, diskutera och analysera mitt arbete. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Bildtyper en_US
dc.subject Inre bild en_US
dc.subject Synbild en_US
dc.subject synintryck en_US
dc.subject Sinnesintryck en_US
dc.subject Teknisk bild en_US
dc.subject Upplevelse en_US
dc.subject Uppfattning en_US
dc.title "Vad är en bild" en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics