Miljöns inverkan på förskolebarnets lärande / Environmental impacts on preschool childrens learning

DSpace Repository

Miljöns inverkan på förskolebarnets lärande / Environmental impacts on preschool childrens learning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöns inverkan på förskolebarnets lärande / Environmental impacts on preschool childrens learning
Author Jordy Hofmann, Charlotte
Date 2011
Swedish abstract
Den här uppsatsen syftar till att skapa en ökad förståelse för vilken inverkan den fysiska förskolemiljön har på barns lärande. Hur lär sig barn? Uppmärksammar barn att de lär sig? Vidare undersöks barnens sätt att använda sig av förskolans fysiska rum, olika sätt att tillgodogöra sig kunskaper och barnens lek. Materialet som ligger till grund för analysen har samlats in genom observationer och barnintervjuer. I analysen diskuteras och analyseras det resultatet utifrån en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. I resultatet framgår det att barnen nyttjar förskolans fysiska rum på olika sätt, pedagogernas förhållningssätt och den pedagogiska miljön spelar stor roll för hur barnen förhåller sig till miljön och sin egen inlärning. Olika lärande sker i förskolans olika rum.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
lärande
miljö
socialkonstruktionism
Handle http://hdl.handle.net/2043/13238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics