Karies

DSpace Repository

Karies

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Karies
Author Ericson, Dan
Date 2011
Swedish abstract
Detta vetenskapliga underlag utgör kunskapsunderlag för de rekommenda-tioner som Socialstyrelsen ger i Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Underlaget hör samman med Nationella riktlinjer för vuxentandvård – stöd för styrning och ledning. Vi framför vårt varma tack till alla de som med stort engagemang och ex-pertkunnande har medverkat i att ta fram det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för vuxentandvård.
Link http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/20... (external link to publication)
Publisher Socialstyrelsen
Host/Issue Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : vetenskapligt underlag
ISBN 978-91-86885-09-0
Pages 40-221
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/13332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics