Gruppbostaden som arena för samarbete

DSpace Repository

Gruppbostaden som arena för samarbete

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Gruppbostaden som arena för samarbete
Author Dychawy Rosner, Irena
Editor Dychawy Rosner, Irena
Date 2010
Swedish abstract
Detta kapitel syftar till att ge läsaren insyn i hur samarbetsdimensioner i omsorgsarbete återspeglas inom vård- och handikappomsorgen. Genom att ta del av resultatet av en empirisk studie belyses styrkor och utmaningar relaterade till samarbete och samverkan kring integrerad hälsovård och omsorg i gruppbostaden.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Language swe (iso)
Subject Tvärprofessionellt samarbete
Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13333 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics