Samarbete för hälsa

DSpace Repository

Samarbete för hälsa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Samarbete för hälsa
Editor Dychawy Rosner, Irena
Date 2010
Swedish abstract
Baksidestext. Samarbete förefaller vara en genomgående dimension av vardagsarbetet i vården och omsorgen. Samarbete inom de offentliga verksamheterna är varken oproblematisk eller lätt att genomföra, snarare tvärtom. Debatten kring den offentliga sektorn visar att människor många gånger upplever otillfredsställande kontinuitet samt dålig kommunikation mellan professionella grupper och organisationer. Bokens olika kapitel är skrivna av forskare med specifik erfarenhet i området och specialkunskaper inom arbetet med vård, omsorg, pedagogik, offentlig förvaltning och hälsoekonomi. Innehållet ger en orientering kring vad samarbetet inom den offentliga sektorn är och vilka effekter kan skönjas när olika verksamhetskulturer och logiker möts. Avsikten är att belysa komplexiteten i processer som äger rum när människor i en arbetsorganisation eller mellan organisationer samarbetar kring arbetsuppgifter för hälsa och omsorg. Boken riktar sig till vård- och omsorgsutbildningar, pedagogiska utbildningar – i första hand på högskolenivå – och till arbetsplatser. Den kan också användas av yrkesverksamma, till exempel administratörer, verksamhetsansvariga och andra personer i ledande ställning inom omsorg och vård med intresse för en långsiktig utveckling av den egna organisationen. Innehållet kan också vara av intresse för olika organisationer och en allmänhet som vill orientera sig i tidlöst fenomen relaterat till människors samspel och byggandet av organisationer och samhälle.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-04838-3
Pages 228
Language swe (iso)
Subject samarbete
folkhälsa
tvärprofessionellt samarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13334 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics