Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter

DSpace Repository

Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter
Author Dychawy-Rosner, Irena
Editor Dychawy Rosner, Irena
Date 2010
Swedish abstract
Offentliga institutioner och verksamheter består av en mängd aktörer vilka skall kunna samarbeta för att gemensamt lösa uppgifter och uppkomna problem. I kapitlet belyses synvinklar och utvecklingstendenser inom den offentliga sektorns tjänster relevanta för samarbetet
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Language swe (iso)
Subject Tvärprofessionellt samarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13335 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics