Utmaningar och möjligheter i samarbete för hälsa

DSpace Repository

Utmaningar och möjligheter i samarbete för hälsa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Utmaningar och möjligheter i samarbete för hälsa
Author Dychawy Rosner, Irena
Editor Dychawy Rosner, Irena
Date 2010
Swedish abstract
För att hantera komplexiteten i tjänsteåtaganden har det inom offentliga organisationer utvecklats en specialisering och medföljande differentiering av verksamheter. Samarbete betraktas som en eventuell problemlösning på dilleman som varje enskild organisation inte klarar av var för sig. i kapitlet konstateras att samarbete är ett komplicerat fenomen bestående av dynamiska processer och relationsmönster
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Pages 15
Page 207-221
Language swe (iso)
Subject Samarbetsprocesser
Interprofessionellt samarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics