Förord och inledning

DSpace Repository

Förord och inledning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord och inledning
Author Dychawy-Rosner, Irena
Editor Dychawy Rosner, Irena
Date 2010
Swedish abstract
Kapitlet utgår utifrån begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd, främst inom ramarna för den offentliga sektors verksamhetsområden. Det konstateras att som en effekt på det relativa perspektivet på hälsa och välfärd fordras ett omfattande samarbete både inom och mellan olika organisatoriska tjänstesystem.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Pages 9
Page 11-19
Language swe (iso)
Subject Samarbete
samverkan
organisation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13337 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics