Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande

DSpace Repository

Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande

Details

Files for download
Icon
Barns språkutveckling
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande
Author Nilsson, Carola ; Nilsson, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Nilsson, Carola & Nilsson, Cecilia (2011). Skrivutveckling med penna eller touchteknik? – tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i årskurs ett. Detta är intressant eftersom barnen har olika erfarenheter när de börjar skolan. Frågeställningar i detta arbete är Vilka metoder för elevers skrivande använder pedagoger sig av och varför har de valt dessa? och Påverkar pedagogers erfarenheter och förhållningssätt miljön och valet av undervisning? Eftersom undersökningen grundar sig på pedagogers perspektiv är det relevant med intervjuer som metod för att samla empiri. I empirin finns teman som interaktion, miljö och språkutveckling. Pedagogerna i undersökningen belyser vikten att skapa en god lärandemiljö. De menar även att det är betydelsefullt att arbeta för att uppnå ett lustfullt lärande för eleverna. Nyckelord:finmotorik, fysisk miljö, interaktion, lärandemiljö, skrivutveckling, språkstimulans.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject finmotorik
fysiskmiljö
interaktion
lärandemiljö
skrivutveckling
språkstimulans
Handle http://hdl.handle.net/2043/13345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics