Normal life crises and insanity : mental illness contextualised

DSpace Repository

Normal life crises and insanity : mental illness contextualised

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ingvarsdotter, Karin
dc.contributor.author Johnsdotter, Sara
dc.contributor.author Östman, Margareta
dc.date.accessioned 2012-02-01T13:03:22Z
dc.date.available 2012-02-01T13:03:22Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 345-360 en_US
dc.identifier.issn 1369-1457 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13347
dc.description Enligt en kartläggning från 2005 utnyttjar befolkningen i Rosengård, en kulturellt heterogen stadsdel i Malmö, avsevärt mindre psykiatrisk vård i relation till uppskattade behov i jämförelse med övrig befolkning i Malmö. Med stöd av data från en intervjustudie bland folk som bor eller arbetar i stadsdelen klargjordes flera möjliga orsaker till den låga konsumtionen. Den främsta orsaken var synen på psykisk ohälsa; om ett mentalt tillstånd inte uppfattas som en sjukdom utan en normal livskris söker man inte medicinsk behandling för det. Syftet med artikeln är att illustrera hur underkonsumtion av psykiatrisk vård bland invandrare kan förklaras av ett annorlunda synsätt på psykisk ohälsa. Interventioner bör även inkludera människors socioekonomiska och psykosociala värld snarare än att enbart fokusera på deras mentala tillstånd. en_US
dc.description.abstract According to a 2005 survey, the people of Rosengård, a culturally heterogeneous borough of Malmö, Sweden, utilise considerably less mental health services in relation to their estimated needs than the rest of the city’s population. A study based on interviews with people living or working in the area revealed several possible reasons. Most important was their perception of what constitutes mental illness. If the cause of one’s disturbed mental state is viewed as a normal life crises rather than an illness, one does not seek medical treatment. The aim of this article is to illustrate how under-utilisation of mental health services by an immigrant population can be explained by their different perceptions of what constitutes mental illness. Interventions should add concerns regarding a client’s socio-economic and psychosocial needs, rather than solely follow a medical model. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Taylor & Francis en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject mental illness en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Normal life crises and insanity : mental illness contextualised en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.identifier.doi 10.1080/13691457.2010.545771 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication European Journal of Social Work;3
dc.relation.ispartofpublicationvolume 15
 Find Full text Files for download
Icon
original article

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics