Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar

DSpace Repository

Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar
Author Lindroth, Malin ; Löfgren-Mårtenson, Lotta ; Månsson, Sven-Axel
Date 2012
Swedish abstract
Tvångsomhändertagna ungdomar är riskutsatta på många områden. Denna artikel fokuserar specifikt ungdomar på statliga ungdomshem. Vi redogör för hur ett urval av dessa unga har svarat i en enkätundersökning rörande sexuell hälsa samt hur deras svar på flera väsentliga punkter skiljer sig från övriga unga. Forskningsresultatet som är det första i sitt slag i Sverige stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på samband mellan flera olika riskfaktorer eller riskbeteenden varav sexuellt risktagande är ett. Tillika ger det viktig kunskap att använda vid utformandet av en målgruppsanpassad modell för sex- och samlevnadsundervisning.
Link http://www.socionomen.nu/text/forskningssupplement... (external link to publication)
Publisher SSR
Host/Issue Socionomens forskningssupplement;31
ISSN 0283-1929
Language swe (iso)
Subject tvångsomhändertagna ungdomar
sexualitet
riskbeteende
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13354 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics