Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar

DSpace Repository

Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindroth, Malin en_US
dc.contributor.author Löfgren-Mårtenson, Lotta en_US
dc.contributor.author Månsson, Sven-Axel en_US
dc.date.accessioned 2012-02-03T12:51:05Z
dc.date.available 2012-02-03T12:51:05Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.issn 0283-1929 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13354
dc.description Tvångsomhändertagna ungdomar är riskutsatta på många områden. Denna artikel fokuserar specifikt ungdomar på statliga ungdomshem. Vi redogör för hur ett urval av dessa unga har svarat i en enkätundersökning rörande sexuell hälsa samt hur deras svar på flera väsentliga punkter skiljer sig från övriga unga. Forskningsresultatet som är det första i sitt slag i Sverige stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på samband mellan flera olika riskfaktorer eller riskbeteenden varav sexuellt risktagande är ett. Tillika ger det viktig kunskap att använda vid utformandet av en målgruppsanpassad modell för sex- och samlevnadsundervisning. en_US
dc.format.extent 9
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher SSR en_US
dc.subject tvångsomhändertagna ungdomar en_US
dc.subject sexualitet en_US
dc.subject riskbeteende en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://www.socionomen.nu/text/forskningssupplementet-nr-31 en_US
dc.relation.ispartofpublication Socionomens forskningssupplement;31
dc.format.ePage 52
dc.format.sPage 44
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics