Skolvalet börjar med förskoleklassen- En studie om föräldrar, skolvalet och segregation

DSpace Repository

Skolvalet börjar med förskoleklassen- En studie om föräldrar, skolvalet och segregation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolvalet börjar med förskoleklassen- En studie om föräldrar, skolvalet och segregation
Author Figueroa, Marcela
Date 2012
Swedish abstract
Undersökningens syfte har varit att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka vad som avgör skolvalet. Mina huvudfrågor i arbetet har varit: Vad anser föräldrar är viktigt i frågan om skolvalet? Vilka faktorer har betydelse när föräldrar väljer skola? Hur många föräldrar väljer bort den närliggande skolan och varför? Och Vilken betydelse har det sociala rummet när det handlar om skolvalet? Min undersökning gjordes i form av kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua tio föräldrar bosatta i ett bostadsområde liggande i Malmö. De har alla barn som nyligen börjat i förskoleklassen. Till min undersökning tog jag hjälp av Bourdieus begrepp det sociala rummet samt tidigare forskning kring mitt valda ämne för att kunna tolka och analysera mina resultat. Mina resultat visar att föräldrar i min undersökning påverkas av diverse faktorer i sitt skolval så som skolans rykte, balans mellan svenska barn och invandrarbarn, språket, geografisk närhet, syskon, religion och kultur. Det sociala rummet visar att föräldrar olika yrkesbakgrund, etnicitet och habitus kan vara avgörande när de gör sina skolval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics