Program K - En studie om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för arbetslösa ungdomar

DSpace Repository

Program K - En studie om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för arbetslösa ungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Program K - En studie om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för arbetslösa ungdomar
Author Lindqvist, Caroline
Date 2011
Swedish abstract
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är ett begrepp som skapar diskussion. Denna studie belyser ett arbetsmarknadspolitiskt program som är till för arbetslösa ungdomar i en kommun i Skåne. Programmet jobbar på olika sätt med att få de arbetslösa ungdomarna vidare till studier eller arbeten. Syftet med studien var att undersöka hur deltagandet i ett arbetsmarknadspolitiskt program påverkar en arbetslös ungdom och hur ungdomarna i programmet såg på arbetslöshet. Jag utgick ifrån följande frågeställningar i min studie; Hur påverkas ungdomarna i programmet av att vara arbetslösa? Hur har självförtroendet och självkänslan hos deltagarna påverkats/utvecklats under programmet? Vilka kunskaper och erfarenheter tar ungdomarna med sig från programmet? För att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna har jag gjort kvalitativa intervjuer med sex ungdomar som deltagit i programmet. Studien visar vad deltagandet i programmet ger ungdomarna. Deras självförtroende och självkänsla ökar och deras kunskaper och erfarenheter gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Fem av de sex ungdomar som jag intervjuat visar att de tagit sig ifrån arbetslöshet till sysselsättning, studier eller arbete. Vidare redogörs i studien att arbetslösa ungdomar upplever det psykiskt jobbigt och deprimerande att vara arbetslös. De berättar också om det utanförskap de känner i samband med arbetslösheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject självförtroende
självkänsla
arbetsmarknadspolitiskt program
utanförskap
arbetslösa ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics