Diabetes mellitus typ 1 i allmänvården

DSpace Repository

Diabetes mellitus typ 1 i allmänvården

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Försättsblad
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diabetes mellitus typ 1 i allmänvården
Author Lijlebladh, Emma ; Tirone, Camilla
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på allmänsjuksköterskans kunskaper om diabetes mellitus typ 1 och dess komplikationer. Frågeställningarna är: Vad behöver allmänsjuksköterskan veta om diabetes typ 1? Vad vet allmänsjuksköterskan om diabetes typ 1? För att besvara dessa frågeställningar görs en litteraturstudie med hjälp av 8 vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien är Gustafssons SAUK- modell för bekräftande omvårdnad. Resultatet visar på att det finns brist på kunskap hos sjuksköterskan inom omvårdnad av patienter med diabetes. I resultatet speglas att det finns lite forskning gjord på diabetes mellitus typ 1 de senaste åren. Den visar även på att riktlinjer för diabetes är ett bra redskap för att hålla kunskaper vid liv och bedriva en god omvårdnad.
Swedish abstract
The aim of this literature study has been to investigate the general nurse's knowledge of diabetes type 1 and its complications. The questions were: What does the general nurse need to know about diabetes type 1? What does the general nurse know about diabetes type 1? To answer these questions, a literature study has been done of 8 scientific articles. The theoretical reference study on which the study has been based is Gustafsson's SAUK Model for affirmative nursing care. The result shows that the nurse lacks knowledge in the nursing care of diabetes patients and this reflects the fact that little research has been done on diabetes mellitus type 1 in recent years. The result also shows that guidelines for diabetes serve as a useful implement for keeping knowledge alive and for performing good nursing care.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
omvårdnad
diabetes mellitus typ 1
kunskaper
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics