Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats?

DSpace Repository

Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats?
Author Andersson, Frida ; Clewe, Agnes
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur elevers lek- och beteendemönster ändras utifrån lekplats och miljö. Frågeställningar som vi utgick ifrån var: Hur påverkas leken av lekplatsen, har utformningen någon betydelse? Vilka skillnader framkommer i leken vid ändrad lekmiljö/lekplats? För att samla in information om barns utveckling, lek och hur leken ser ut valde vi att först gå igenom teoretiskt material som var relevant för våra problemställningar. För att ta reda på hur barns lek ser ut observerade vi barn i 8 års ålder på två lekplatser. Dessa lekplatser var ”hemmalekplats” och en närliggande lekplats, som vi döpt till ”borta lekplatsen”. Observationerna genomfördes för att se om lekmönstret ändrades utifrån vilken miljö barnen befann sig i. Vi gjorde även enkätfrågor till eleverna för att ta reda på deras åsikter om lekplatserna. Intervjuer gjordes med klassläraren och en resurslärare, som handlade om deras erfarenheter och kunskap om barnens lek. Det empiriska materialet sammanfattades och ställdes mot de teorier som vi tidigare har fördjupat oss i. Resultatet visade att de elever vi valde att observera ändrade sitt lek – och beteendemönster utifrån vilken miljö eleven befann sig i och vad lekplatsen erbjöd i materiella ting.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Barns utveckling
lek- och beteendemönster
lekplats
Handle http://hdl.handle.net/2043/13369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics