Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats?

DSpace Repository

Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Frida
dc.contributor.author Clewe, Agnes
dc.date.accessioned 2012-02-07T12:47:59Z
dc.date.available 2012-02-07T12:47:59Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 38 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13369
dc.description Syftet med detta arbete är att ta reda på hur elevers lek- och beteendemönster ändras utifrån lekplats och miljö. Frågeställningar som vi utgick ifrån var: Hur påverkas leken av lekplatsen, har utformningen någon betydelse? Vilka skillnader framkommer i leken vid ändrad lekmiljö/lekplats? För att samla in information om barns utveckling, lek och hur leken ser ut valde vi att först gå igenom teoretiskt material som var relevant för våra problemställningar. För att ta reda på hur barns lek ser ut observerade vi barn i 8 års ålder på två lekplatser. Dessa lekplatser var ”hemmalekplats” och en närliggande lekplats, som vi döpt till ”borta lekplatsen”. Observationerna genomfördes för att se om lekmönstret ändrades utifrån vilken miljö barnen befann sig i. Vi gjorde även enkätfrågor till eleverna för att ta reda på deras åsikter om lekplatserna. Intervjuer gjordes med klassläraren och en resurslärare, som handlade om deras erfarenheter och kunskap om barnens lek. Det empiriska materialet sammanfattades och ställdes mot de teorier som vi tidigare har fördjupat oss i. Resultatet visade att de elever vi valde att observera ändrade sitt lek – och beteendemönster utifrån vilken miljö eleven befann sig i och vad lekplatsen erbjöd i materiella ting. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Barns utveckling en_US
dc.subject lek- och beteendemönster en_US
dc.subject lekplats en_US
dc.title Barns lek- och beteendemönster Ändras det utifrån lekplats? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics