"De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap

DSpace Repository

"De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Angélica
dc.contributor.author Broman, Therese
dc.date.accessioned 2012-02-10T07:39:13Z
dc.date.available 2012-02-10T07:39:13Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 55 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13375
dc.description Syftet med vårt examensarbete har varit att få en kunskap och en förståelse för hur populärkultur, med fokus på skönlitteratur, införlivas i religionskunskapsundervisningen för grundskolans senare år. Fokus låg på lärarnas arbete med skönlitteratur utifrån de tre didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Litteraturstudier har visat att det finns många förtjänster med att föra in skönlitteratur i undervisningen samt att det kan finnas en viss problematik kring det. Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod som bestod av semi- strukturerade intervjuer. Informantgruppen bestod av nio stycken lärare i de samhällsorienterade ämnena i grundskolans senare år. Urvalsgruppen var representerad från fem olika skolor i södra Sverige. Resultatet visade att majoriteten av lärarna ansåg att skönlitteratur lämpar sig i de flesta arbetsområden inom religionskunskap med en betoning på världsreligionerna. Skönlitteraturen användes främst genom högläsning och elevers egen läsning. Läsningen skulle resultera i diskussioner, reflektioner och jämförelser. Argument som fördes fram till varför lärarna använder sig av skönlitteratur var främst att styrdokumenten påtalar det men också för att det ökar elevernas empati, reflektionsförmåga och ger en djupare kunskap. Vår slutsats är att skönlitteratur har mycket att tillföra i religionskunskapsundervisningen samt att eleverna har mycket att vinna genom läsningen. Men det krävs ett gediget arbete av läraren för att föra in skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen på ett konstruktivt vis. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject empati en_US
dc.subject fiktion en_US
dc.subject kunskapsutveckling en_US
dc.subject lärare en_US
dc.subject religionsdidaktik en_US
dc.subject skönlitteratur en_US
dc.title "De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics