HOW OLDER WOMEN ARE AFFECTED OF SOCIETY IDEAL BEAUTY?

DSpace Repository

HOW OLDER WOMEN ARE AFFECTED OF SOCIETY IDEAL BEAUTY?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HOW OLDER WOMEN ARE AFFECTED OF SOCIETY IDEAL BEAUTY?
Author Nordström, Jenny
Date 2012
English abstract
Nordström, J, Waldesten, S. Youthful norms of beauty is prevailing in the society. A study about older women and how they affected of society ideal beauty. Degree project in social work 15 poäng. Malmö University. Health and Society 2011. ABSTRACT Purpose in this paper is to explore and deepen the understanding of older womens relations to bodily appearance. Problem: A bias that we both felt that we encountered was that of old do not care how they look. Why would you stop caring about their body just because you grow old? Media often show an image of the elderly as weak and vulnerable group. On the news, it is often older people who have been exposed to something. We are interested in how older women are affected by society's beauty ideals. It is a topical subject, the media constantly publishes articles and ads about how to achieve their body image through various methods. Headlines can be seen in the newspapers is "eat yourself thin", "stay young longer" and "train yourself to the perfect body". Method: Qualitive, semi-structured interviews with seven womens were conducted. They are 65-91 years old. Result: The result of this study shows that older women know the body ideals. they are very aware of how they should dress so as not to violate any standards. they care for their body and are active with their appearance.
Swedish abstract
Nordström är J, Waldesten, S. En studie om äldre kvinnor och hur de påverkas av samhällets ideal skönhet. Examensarbete i socialt arbete 15 poäng. Malmö högskola. Hälsa och samhälle 2011. ABSTRAKT Syftet med denna uppsats är att utforska och fördjupa förståelsen av äldre kvinnors relationer till kroppsliga utseende. Problem: En förutfattad mening som vi båda kände att vi stötte på var att de gamla inte bryr sig om hur de ser ut. Varför skulle du sluta bry sig om sin kropp bara för att du blir gammal? Media visar ofta en bild av äldre som svaga och utsatta grupp. På nyheterna är det ofta äldre människor som har exponerats för något. Vi är intresserade av hur äldre kvinnor drabbas av samhällets skönhetsideal. Det är ett aktuellt ämne publicerar media ständigt artiklar och annonser om hur man kan uppnå sina kroppsuppfattning genom olika metoder. Rubriker kan ses i tidningarna är "ät dig smal", "hålla sig ung längre" och "träna dig till den perfekta kroppen". Metod: Kvaliativ, semi-strukturerade intervjuer med sju kvinnor har genomförts. De är 65-91 år gamla. Resultat: Resultatet av denna studie visar att äldre kvinnor känner kroppen ideal. de är mycket medvetna om hur de ska klä sig för att inte bryta mot några normer. de tar hand om sin kropp och är aktiva med sitt utseende.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject older women
bodily appearance
self-identity
Handle http://hdl.handle.net/2043/13376 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics