Lärarnas uppfattningar om sina löner

DSpace Repository

Lärarnas uppfattningar om sina löner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas uppfattningar om sina löner
Author Lezama, Carolina ; Grahn, Cecilia
Date 2012
English abstract
The purpose of our study is to explore what 84 teachers, in eight different Swedish municipalities, think of their current pay and their wage development. Teaching is one among the most important occupations in our society, but has a much lower salary and lower wage development compared to other academic professions with the same training time. Our survey was conducted using a quantitative method in the form of questionnaires, handed out to 84 active teachers in Primary School, Secondary School and High School in eight Swedish municipalities. Most of our respondents consider their pay to be too low and they do not feel optimism that there will be any major positive changes in the near future.
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare fördelat på åtta kommuner i Sverige anser om sin rådande lön och löneutveckling. Läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i vårt samhälle och har en mycket lägre ingångslön och lägre löneutveckling jämfört med andra akademiska yrken med samma utbildningstid. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod i form av enkäter. Enkäterna delades ut till 84 stycken verksamma lärare i grundskolans tidigare år, grundskolans senare år samt på gymnasiet i åtta olika kommuner i Sverige. Merparten av våra respondenter anser att deras lön är alldeles för låg och de känner ingen optimism för att det kommer att ske några större positiva förändringar inom snar framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject genus
lärarlöner
löneutveckling
profession
status
Handle http://hdl.handle.net/2043/13388 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics