Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan

DSpace Repository

Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bremer, Linda
dc.date.accessioned 2012-02-14T17:08:18Z
dc.date.available 2012-02-14T17:08:18Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 38 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13395
dc.description Studien syftar till att undersöka rektorers föreställningar om estetik och vad de tror att estetiken betyder för elevernas lärande i grundskolan. I studien medverkar fem rektorer som är verksamma i Malmö stad. Anledning till denna undersökningsgrupp beror på att rektorer har mycket att säga till om när det gäller allt från anställning av pedagoger, till arbetssätt och satsning på estetisk och kultur i skolan. Metoden som jag har använt är kvalitativ intervju och intervjuerna genomfördes under oktober och november 2011. Teorin som jag har valt att använda i studien är teoretisk- och praktisk kunskap av Bernt Gustavsson (2002) i sin bok Vad är kunskap? Resultatet av studien visar på att rektorernas föreställningar om estetik handlar om det fysiska utseendet. Många av rektorerna är inte vana att använda sig av estetik som definition och saknar kunskap om estetik som begrepp. Rektorerna ställer sig positiva till effekterna av estetiskt arbete som enligt dem själva innebär b la: bättre språk och identitetsutveckling och bättre sammanhållning. Rektorerna ger uttryck för att det finns en hierarki mellan teoretisk- och praktisk kunskap och att det lönar sig mer med teoretisk kunskap. De bekräftar därmed teorin om praktisk och teoretisk kunskap, där praktisk kunskap har en underställd och marginaliserad roll i relation till teoretisk kunskap. De bekräftar också bilden av att estetik är något man kan ta fram för att ge eleverna en lättsam och rolig stund. Det finns rektorer som gör anspråk på den radikala estetiken, men trots goda ansatser ger de flesta rektorer uttryck för att skolans arbetssätt är modesta. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject estetik en_US
dc.subject radikal estetik en_US
dc.subject modest estetik en_US
dc.subject marknadsestetik en_US
dc.subject rektor en_US
dc.title Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics