Att leva tills man dör - En litteraturstudie om vad livskvalité är för döende cancerpatienter.

DSpace Repository

Att leva tills man dör - En litteraturstudie om vad livskvalité är för döende cancerpatienter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva tills man dör - En litteraturstudie om vad livskvalité är för döende cancerpatienter.
Author Bohm, Jessica ; Lundström, Cristina
Date 2004
English abstract
Syftet med vår litteraturstudie var att ta reda på vad cancersjuka patienter i livets slutskede upplevde som livskvalité och vilka omvårdnadsåtgärder kan vi som sjuksköterskor tillämpa för att upprätthålla den livskvalitén. Metoden var en litteraturstudie där vi har granskat sju vetenskapliga artiklar enligt Polit, Beck & Hunglers (2001) kriterier för vetenskaplighet. Vi använde oss av Carnevali´s (1996) modell för krav och resurser som referensram. Resultatet visade att fysiska, psykiska, sociala och andliga behov påverkade livskvalitén på olika sätt. Det framkom också att det var svårt att mäta något så individuellt som livskvalité
Swedish abstract
The purpose of the study was to discover how nurses can maintain a good quality of life for cancerpatients at the end of life. We examined seven scientific articles in accordance with Polit, Beck & Hungler (2001) criteria for scientific validity. We used Carnevali's (1996) model of demand and resources as a frame of reference. The results showed that physical, psychological, social and spiritual needs affect quality of life in different ways. It also came out that it was difficult to measure something as individual as quality of life.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject livskvalité
livskvalitet
cancer
livets slutskede
sjuksköterska
omvårdnad
Carnevali
Handle http://hdl.handle.net/2043/1340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics