Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.
Author Luchi, Tatiana ; Ahlman, Linnea
Date 2012
English abstract
Patientfocused care is a relatively new health care model that is more and more practiced in Swedish hospitals. The goal of the model is to reduce registered nurses´ administrative duties in order to increase the time spent with the patients. Increased availability improves the quality of the care and the working environment for the nurses. The aim of the study was to illuminate registered nurses´ experience of working with Patientfocused care. Data was collected with semi-structures interviews and a phenomenographic approach. The results showed that nurses generally appreciated working with Patientfocused care, but they also experienced that there were some limitations in how the model could be implemented. One positive opinion was that time-consuming tasks and stress was reduced and the working environment improved. In addition the increased availability to the patient and material were experienced as very positive. The Patientfocused care was experienced increasing the control and overview of the patients, which led to increased patient safety. The experienced limitations was time and finance but also the lack of knowledge.
Swedish abstract
Patientnärmre vård är en relativt ny vårdmodell som förekommer på fler och fler avdelningar på sjukhus i Sverige. Modellens mål är att sjuksköterskans administrativa uppgifter ska minskas för att tiden istället ska tillbringas i patientens närhet. Denna närhet ska medföra en ökad omvårdnadskvalité samt förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbeta med Patientnärmre vård. Under datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer och en fenomenografisk ansats användes för att analysera resultatet. Resultatet visade att sjuksköterskorna generellt uppskattade att arbeta med Patientnärmre vård, men också upplevde att det fanns vissa begränsningar i hur modellen gick att genomföra. En positiv upplevelse var förbättrad arbetsmiljö där de tidsödande administrativa uppgifterna och stressen minskades. Dessutom upplevdes den ökade tillgängligheten till patient och materiel som mycket positiv. Den Patientnärmre vården upplevdes leda till en ökad kontroll och översikt på patienterna, vilket i sig medförde en ökad patientsäkerhet. Begränsningarna som upplevdes var ekonomiska och tidsmässiga men också kunskapsmässiga.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmiljö
Närhet
Patientnärmre vård
Patientsäkerhet
Sjuksköterskors upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/13402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics