VARFÖR BLIR PATIENTER FELMEDICINERADE NÄR DE ÄR INLAGDA PÅ SOMATISK SLUTENVÅRD?

DSpace Repository

VARFÖR BLIR PATIENTER FELMEDICINERADE NÄR DE ÄR INLAGDA PÅ SOMATISK SLUTENVÅRD?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title VARFÖR BLIR PATIENTER FELMEDICINERADE NÄR DE ÄR INLAGDA PÅ SOMATISK SLUTENVÅRD?
Author Persson, Saga ; Pihlström, Anna
Date 2012
English abstract
Medication errors in somatic inpatient care are a serious threat to patient safety. Drug therapy is often an essential part of modern health care and an important responsibility for the nurse. The purpose of this study was to investigate witch factors that affect the patient safety during the nurse’s drug handling process in hospital settings. Nurse´s work environment can, in various ways, contribute to or counteract the safety of drug management thus multiple factors interact in this complex and dynamic environment. This study is a descriptive literature review with a systematic approach with the intent to compile and locate current research. Through database searches using PubMed and CHINAL relevant articles have been identified. The results based on ten different scientific studies show how multifactorial and dynamic the work environment of the nurse is and how this may affect patient safety during drug therapy. Several factors have been identified in studies that affect drug handling e g interruptions and distractions, knowledge and communication.
Swedish abstract
Felmedicineringar inom somatisk slutenvård är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Läkemedelsbehandling är en central del av modern sjukvård och ett viktigt ansvarsområde för sjuksköterskan. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar patientsäkerheten vid sjuksköterskans läkemedelshantering inom somatisk slutenvård. Sjuksköterskans arbetsmiljö kan på olika sätt antingen medverka till eller motverka patientsäkerheten vid läkemedelhantering då många faktorer interagerar i denna komplexa miljö och process. Denna litteraturstudie är deskriptiv med en systematisk ansats med avsikt att sammanställa och lokalisera aktuell forskning. Via databassökningar på PubMed och CHINAL har relevanta artiklar identifierats. Resultatet, som baseras på tio vetenskapliga studier visar hur dynamisk och multifaktoriell sjuksköterskans arbetsmiljö är, och hur detta kan påverka patientsäkerheten vid läkemedelshanteringen. Flera faktorer som påverkar hanteringen, bl a, avbrott och distraktioner, kunskap och kommunikation, har identifierats i studierna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterska
läkemedelhantering
felmedicinering
patientsäkerhet
sjukhus
Handle http://hdl.handle.net/2043/13403 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics