Som att flyga utan fallskärm. En systematisk litteraturstudie av faktorer som kan gynna respektive hindra den nyutbildade sjuksköterskans utveckling

DSpace Repository

Som att flyga utan fallskärm. En systematisk litteraturstudie av faktorer som kan gynna respektive hindra den nyutbildade sjuksköterskans utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Som att flyga utan fallskärm. En systematisk litteraturstudie av faktorer som kan gynna respektive hindra den nyutbildade sjuksköterskans utveckling
Author Johansson, Dorota ; Olsson, Kajsa
Date 2004
English abstract
Syfte med denna studie var att få kunskap om vilka faktorer som gynnar respektive hindrar den nyutbildade sjuksköterskans utvecklig. Metoden var en systematisk litteratursökning med hjälp av Goodmans Modell. För att garantera god vetenskaplig kvalitet på de 8 kvalitativa artiklar som inkluderades i studien, används bedömningsformulär vid granskningen. Formuläret utarbetades av Pedersen och Sigling (2002). Resultatet av denna litteraturstudie visade att: kognitiva faktorer, stressfaktorer, sociala faktorer samt affektiva faktorer kan gynna respektive hindra den nyutbildade sjuksköterskans utveckling. Som teoretisk referensram användes Antonovskys KASAM-modell.
Swedish abstract
The aim of this study was to illuminate critical factors that facilitate respectively obstruct the novice nurse's development during her first year in the profession. The method used was a systematic literature review according to Goodman's model. The 8 qualitative scientific articles were scrutinized by using a form developed by Pedersen and Sigling (2002). The result shows that cognitive factors, stress, social factors as well as affective factors are critical during the novice nurse's first professional year. The results are related to Antonovsky's concept sense of coherence.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject KASAM
sjuksköterskeprofession
novis
utveckling
nyutbildad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1341 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics