En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter

DSpace Repository

En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Examensarbete_Spe ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter
Author Ferens, Anette
Date 2012
English abstract
A comparative study of two mathematics books in Year 6 with an eye to pupils in mathematics difficulties.
Swedish abstract
Arbetet syftar till att belysa på vilket eller vilka sätt två läroböcker i matematik för årskurs 6 svarar mot de behov som finns hos elever i matematiksvårigheter. Metoden som används är huvudsakligen kvalitativ i form av intervjuer med lärare och elever. Dessutom har de två läromedlen Matematikboken och Formula analyserats och utvärderats till innehåll och form samt arbetsätt. Den strukturella analysen visar att Formula har fler textuppgifter, medan Matematikboken har fler bilder och förklaringar. Den kvalitativa analysen visar på en närmare koppling till konkreta människo- och miljöaspekter i Matematikboken, medan Formula har sin tyngdpunkt i att guida laborativt elevarbete på egen hand. Lärarintervjuerna visar att valet av läromedel påverkar hur lektionerna läggs upp och strukturen i desamma. Intervjuerna med elever visar att läroboksvalet påverkar deras syn på vad matematik är och hur de arbetar med och förstår matematik. Arbetet har en relevans för arbetet med att stödja elever i matematiksvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject matematik
läromedel
Formula
Matematikboken
elever i matematiksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/13413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics