Undervisning om Europa i årskurs 5 - förändringar från Lpo 94 till Lgr 11

DSpace Repository

Undervisning om Europa i årskurs 5 - förändringar från Lpo 94 till Lgr 11

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning om Europa i årskurs 5 - förändringar från Lpo 94 till Lgr 11
Author Gyarmati, Agnes
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra lärare som arbetar i årskurs 4-6 på grundskolan har arbetat med Europa under Lpo 94, samt om det kommer bli några skillnader i undervisningen under Lgr 11. Fokus ligger på namngeografi, då det har förts en debatt angående Lgr 11 och hur mycket namngeografi som ska finnas med i undervisningen. I studien undersöks även hur lärarna har och kommer att arbeta med olika läromedel i undervisning om Europa. Genom kvalitativa intervjuer uppger lärarna att de inte kommer att göra stora förändringar från Lpo 94 till Lgr 11 i sin undervisning. De lärare som är mest positiva till namngeografi kommer att använda läromedel som kartböcker och blindkartor i större utsträckning under Lgr 11. Detta har lett till slutsatsen att lärarnas åsikter om namngeografi påverkar hur mycket de kommer att arbeta med det med sina elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Europa
geografiundervisning
Lpo 94
Lgr 11
läromedel
årskurs 4-6
namngeografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/13420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics