När klockan är 22 tystnar musiken - Svensk kultur i läromedel för SFI

DSpace Repository

När klockan är 22 tystnar musiken - Svensk kultur i läromedel för SFI

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När klockan är 22 tystnar musiken - Svensk kultur i läromedel för SFI
Author Wahlin, Elisabet
Date 2012
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker jag ett antal läromedel avsedda att användas inom SFIundervisning. Metoden jag använder är representationsanalys och teoretiskt används Pierre Bourdieus begrepp symboliskt kapital och habitus. Mina frågeställningar är följande: • Hur verkar de undersökta läromedlen insocialiserande till en svensk kultur? • Vilket symboliskt kapital bygger denna svenska kultur? De undersökta läromedlen verkar insocialiserande till en svensk kultur. Denna svenska kultur består av ett antal egenskaper som framställs som typiska, eller eftersträvansvärda av författarna. Insocialiseringen sker genom att vissa aspekter av dessa egenskaper problematiseras medan andra tänkbara representationer av dem inte problematiseras. Texterna betonar olika typer av symboliskt kapital som är användbart inom olika fält. Samtliga fält, där aktörerna i texterna rör sig, består av svenska miljöer som till största del befolkas av etniskt svenska individer. Invandraren i texterna är nästan alltid en iakttagare som försöker att lära sig hur man gör och försöker anpassa sig till situationen. Invandraren uppfattas som en okunnig elev som ska lära sig det rätta sättet att agera.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Läromedelsanalys
Representation
SFI-undervisning
Svensk kultur
Symboliskt kapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/13428 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics