Smartboard och lärande - Fyra lärares reflektioner kring smartboardanvändande i klassrummet

DSpace Repository

Smartboard och lärande - Fyra lärares reflektioner kring smartboardanvändande i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Smartboard och lärande - Fyra lärares reflektioner kring smartboardanvändande i klassrummet
Author Mokre Karlsson, Darya ; Särbäck, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur lärare ser på smartboard och lärande. Då smartboard är ett tekniskt redskap som finns i många klassrum anser vi att det är relevant för vår yrkesroll att känna till dess pedagogiska fördelar och nackdelar. Vår intention har varit att undersöka i vilken grad lärare är medvetna om och reflekterar över de pedagogiska konsekvenserna av att använda sig av ett tekniskt redskap i undervisningen. Vi har använt oss av läroplanen, relevant forskning som gjorts om smartboardanvändande i undervisning och några relevanta lärteorier till hjälp för att förstå hur ett tekniskt redskap som smartboard skulle kunna leda till pedagogiska konsekvenser samt vilka dessa i så fall skulle kunna vara. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod och vi har intervjuat fyra lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Resultatet visar att lärarna har en positiv inställning till smartboard och att de inte kan se några nackdelar, förutom teknikkrångel och det faktum att de har för lite tid till att utforska den. De ser smartboard som ett effektiviserande redskap som sparar tid och de anser att den fångar elevernas intresse och ger en djupare förståelse för innehållet. Vår slutsats är att smartboard endast i undantagsfall enbart betraktas som ett tekniskt redskap, de flesta lärare vi har intervjuat uppvisar stor medvetenhet om de pedagogiska konsekvenserna av smartboardanvändandet. Vidare kan vi se att smartboard är ett outnyttjat redskap då lärarna inte får tillräckligt med tid till att lära sig funktionerna och materialet som hör till. Smartboard finns i många klassrum men används tyvärr inte sin fulla kapacitet. Vi anser att detta bör forskas vidare på då det faktiskt är ett problem för lärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lärande
pedagogik
redskap
smartboard
Handle http://hdl.handle.net/2043/13429 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics