En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund

DSpace Repository

En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund
Author Lodin, Max
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Syfte Syftet är att undersöka och resonera om vilka diskurser som möjligtvis skapas eller är ursprung bakom utbildningsminister Jan Björklunds argumentation för och i samband med gymnasiereformen GY2011och vilka effekter det får på bildämnet i gymnasieskolan. Frågeställningar Vilka diskurser som möjligtvis kan vara i konflikt med en bildämnesdiskurs konstrueras i den argumentation om skolvärlden som uttrycks av Jan Björklund? Vilken identitet och status får bildämnet i dessa diskursers synsätt? Metod och material För att besvara frågeställningarna har analys av debattmaterial skrivet av Jan Björklund gjorts, främst boken Skolstart. Materialet har sedan analyserats med diskursanalytisk metod och jämförts med en uppfattning av bildämnet, som det är framställt i undersökningen nationell utvärdering av bildämnet. Resultat Resultatet visar att bildämnet har identitet som står i konflikt med Jan Björklunds diskursordning på många punkter. Nyckelord: diskursanalys, Estetisk verksamhet, GY 2011, Jan Björklund, Kunskapssyn,
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Jan Björklund
Diskursanalys
GY2011
Kunskapssyn
Estetisk verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13430 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics