En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund

DSpace Repository

En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lodin, Max
dc.date.accessioned 2012-02-17T12:27:23Z
dc.date.available 2012-02-17T12:27:23Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 32 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13430
dc.description Sammanfattning/Abstract Syfte Syftet är att undersöka och resonera om vilka diskurser som möjligtvis skapas eller är ursprung bakom utbildningsminister Jan Björklunds argumentation för och i samband med gymnasiereformen GY2011och vilka effekter det får på bildämnet i gymnasieskolan. Frågeställningar Vilka diskurser som möjligtvis kan vara i konflikt med en bildämnesdiskurs konstrueras i den argumentation om skolvärlden som uttrycks av Jan Björklund? Vilken identitet och status får bildämnet i dessa diskursers synsätt? Metod och material För att besvara frågeställningarna har analys av debattmaterial skrivet av Jan Björklund gjorts, främst boken Skolstart. Materialet har sedan analyserats med diskursanalytisk metod och jämförts med en uppfattning av bildämnet, som det är framställt i undersökningen nationell utvärdering av bildämnet. Resultat Resultatet visar att bildämnet har identitet som står i konflikt med Jan Björklunds diskursordning på många punkter. Nyckelord: diskursanalys, Estetisk verksamhet, GY 2011, Jan Björklund, Kunskapssyn, en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Jan Björklund en_US
dc.subject Diskursanalys en_US
dc.subject GY2011 en_US
dc.subject Kunskapssyn en_US
dc.subject Estetisk verksamhet en_US
dc.title En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics