Elevers tankar om deras eget inflytande i klassrummet

DSpace Repository

Elevers tankar om deras eget inflytande i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar om deras eget inflytande i klassrummet
Author Lindqvist, Terese ; Olsson, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om elevers upplevelser och tankar kring inflytande, medbestämmande och demokrati i skolan. Vi har lämnat ut enkäter och intervjuat i två klasser från två olika skolor. Resultatet av enkäterna och intervjuerna visar att när eleverna får frågan om vad de skulle vilja göra på lektionerna svarade de ofta saker som de var bekanta med. Intervjuerna visade även att eleverna skulle vilja bestämma mer angående innehållet i lektionerna. De ville dock inte i så stor utsträckning planera tillsammans med läraren, hellre ge förslag som läraren kunde planera utifrån. Eleverna var alltså positiva till att få mer inflytande när det gäller lektionerna, men de menade att de inte hade erfarenhet nog att vara med i planeringsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject medbestämmande
elevinflytande
demokrati
svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13431 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics