Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten

DSpace Repository

Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nätterlund, Maria
dc.date.accessioned 2012-02-17T12:29:29Z
dc.date.available 2012-02-17T12:29:29Z
dc.date.issued 2010 en_US
dc.identifier.citation 61 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13432
dc.description Den här uppsatsen är skriven av Maria Nätterlund. Den baseras på ett projekt av tre sceniska gestaltningar som genomförts i två separata söndagsgudstjänster. Syftet är att undersöka på vilket sätt en gudstjänst och dess deltagare påverkas när pedagogiskt drama, i form av scenisk gestaltning, införlivas. Litteraturen som har använts spänner över fälten liturgik och pedagogiskt drama. Efter gudstjänsterna har 21 personer intervjuats om sin upplevelse av den sceniska gestaltningens inverkan på gudstjänsten och om gudstjänsten i sin helhet. Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som metod för att komma åt upplevelsernas personliga aspekt. Resultatet visar att scenisk gestaltning påverkar gudstjänsten i stor grad, varför det är viktigt med grundliga förberedelser och ordentlig utvärdering. Resultatet tyder också på att pedagogiskt drama har potential att vara ett positivt tillskott i gudstjänsten. en_US
dc.description.abstract This essay is written by Maria Nätterlund. It is based on a project containing three dramatic performances conducted in two separate sunday services. The purpose is to see in what way a service and its attenders is affected when pedagogical drama is added. The essay is based on litterature in pedagogy and liturgy, and on qualitative interviews with 21 persons who attended the services. The results show that pedagogical drama has a large impact on the service, why it is of high importance to prepare the performance well and to evaluate through out the process. The results also shows that pedagogical drama has the potentials of being a positive imput in the service. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject gudstjänst en_US
dc.subject drama en_US
dc.subject gestaltning en_US
dc.subject scen en_US
dc.subject pedagogisk en_US
dc.subject teater en_US
dc.title Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics