"Snubblande nära" En undersökande studie kring dramapedagogers syn på det terapeutiska fältet i drama

DSpace Repository

"Snubblande nära" En undersökande studie kring dramapedagogers syn på det terapeutiska fältet i drama

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bremer, Linda
dc.contributor.author Bremer, Linda
dc.date.accessioned 2012-02-17T12:41:06Z
dc.date.available 2012-02-17T12:41:06Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 41 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13437
dc.description Studien syftar till att undersöka dramapedagogers syn och hållning till begreppet terapi i pedagogiskt drama. Vidare undersöks hur gränsdragningen görs mot det terapeutiska och huruvida terapeutiska effekter förekommer i deras arbete. I studien medverkar fyra dramapedagoger och metoden som används är kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuerna skedde under april och maj 2011. Teorin för studien är det personlighetsutvecklande perspektivet (Sternudd 2000) som är grunden för drama med såväl pedagogiska som terapeutiska syften. Resultatet av undersökningen visar att informanterna har en öppen, men reserverad syn på begreppet terapi. De känner en viss osäkerhet kring var gränsen mot det terapeutiska går och när den överskrids. Samtidigt har de utvecklat strategier för gränsdragningen som handlar om deras roll som ledare, vilken kompetens de har och den överenskommelse de har med sin grupp. En strategi för gränsdragningen mot det terapeutiska fältet är nödvändig för att skapa en trygghet för sig själv som ledare för ett dramapedagogiskt arbete och för deltagarna. Slutsatsen kring studien är att det terapeutiska fältet i dramapedagogiken är ett komplext och svårt ämne att tala om, eftersom dramats ställning gentemot det terapeutiska är oklart. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject pedagogiskt drama en_US
dc.subject psykodrama en_US
dc.subject gränsdragning mot det terapeutiska fältet i drama en_US
dc.subject strategier för gränsdragningen en_US
dc.subject dramaterapi en_US
dc.title "Snubblande nära" En undersökande studie kring dramapedagogers syn på det terapeutiska fältet i drama en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Uppsats i Pedagogiskt ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics