Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv

DSpace Repository

Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Körner, Kristian
dc.date.accessioned 2012-02-17T12:47:57Z
dc.date.available 2012-02-17T12:47:57Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 34 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13439
dc.description Syftet med arbetet är att få en bild av hur kunskapsbegreppet påverkar undervisningen av konstämnet i gymnasiet, samt att beskriva vad konstämnet i utbildning kan vara genom att utgå från en möjlig samtida definition av ämnet. Jag använder mig av tidigare forskning på området som dekonstruerar fenomenet konst i utbildning. I min förståelse av materialet tar jag hjälp av Foucaults teorier om makt och Bourdieus förklarande teorier om socialt kapital. Med hjälp av en observation och fem intervjuer undersöker jag hur ämnet undervisas i gymnasieskolan och hur detta påverkar förståelsen av ämnet. Genom en textanalys av Skolverkets styrdokument för Estetiska programmets inriktning bild och form undersöker jag hur konst definieras som kunskapsbegrepp. Sammanfattningsvis pekar resultatet av undersökningen på att konstämnet i utbildning på gymnasieskolan saknar en reell koppling till professionell kunskap inom ämnet. Detta påverkar i sin tur elevernas kunskaper inom ämnet på ett sannolikt negativt sätt och minskar sanolikt deras möjligheter till fortsatta studier i konstämnet en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject konstämnet en_US
dc.subject estetiska programmet en_US
dc.subject konstnärlig utbildning en_US
dc.title Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics