Människorna i organisationen - En studie om en gemensam plattforms betydelse för studie- och yrkesvägledare

DSpace Repository

Människorna i organisationen - En studie om en gemensam plattforms betydelse för studie- och yrkesvägledare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Människorna i organisationen - En studie om en gemensam plattforms betydelse för studie- och yrkesvägledare
Author Lundvall, Camilla ; Andersson, Jenny
Date 2012
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om Enheten för vägledning, en enhet där studie- och yrkesvägledarna ingår i samma organisation – en så kallad gemensam plattform - och har en gemensam vägledningschef. Syftet är att belysa och analysera organisationens betydelse för studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning. Frågor vi ställer oss är vilka organisatoriska faktorer som påverkar studie- och yrkesvägledarnas möjligheter att utföra och påverka sitt arbete. För att besvara våra frågeställningar har vi använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem studie- och yrkesvägledare verksamma i Enheten för vägledning. Vi har analyserat resultatet med hjälp av de organisationsteoretiska begreppen organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, samarbete, motivation och kommunikation. Resultatet från vår studie visar att Enheten för vägledning arbetar utifrån gemensamma mål som stämmer överens med studie- och yrkesvägledarnas uppfattningar och värderingar om hur vägledning ska bedrivas. Resultatet pekar på att en avgörande faktor för Enheten för vägledning är ledarskapet och dennes förmåga att motivera studie- och yrkesvägledarna till samarbete och en ständigt pågående kommunikation. Vidare visar resultatet att Enheten för vägledning främjar möjligheten för studie- och yrkesvägledarna att utföra och påverka sin yrkesutövning, genom att alla är utbildade studie- och yrkesvägledare och därmed skapar en stark grund och besitter en bred kompetens. Slutsatsen är därför att Enheten för vägledningen har en betydande roll för hur studie- och yrkesvägledarna kan utföra vägledning i kommunen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledare
organisation
gemensam plattform
ledarskap
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/13460 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics