Sinnenas möjligheter - Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogiken

DSpace Repository

Sinnenas möjligheter - Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogiken

Details

Files for download
Icon
Utomhuspedagogik
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sinnenas möjligheter - Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogiken
Author Jensen, Sandra ; Malmqvist, Johanna
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att se hur de verksamma pedagogerna i en " I Ur och skur" - förskola tänker och resonerar om sitt förhållningssätt och arbete med " I Ur och Skur" pedagogiken. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar som lyder: Vilken syn har pedagogerna om "I Ur och Skur" pedagogiken? Hur ser pedagogerna på lärandet genom utomhuspedagogiken? Vilka fördelar och nackdelar ser pedagogerna med lärandet utomhus? Undersökningen gjordes på tre " I Ur och Skur" - förskolor i södra Sverige där vi gjorde kvalitativa intervjuer med sex verksamma pedagoger. Resultatet visar att genom att vistas ute i naturen stora delar av dagen lär sig barnen sig grunderna till ett medvetet natur och miljötänk och ett ekologiskt förhållningssätt genom att samspela med allt levande såsom växter och djur. Lärandet blir mer konkret och upplevelsebaserat i naturen eftersom alla våra sinnen involveras som bidrar till ett upplevelsebaserat lärande. Naturen erbjuder ett oändligt och ett variationsrikt naturmaterial som utvecklar barnens fantasi och kreativitet. Resultatet visar också att barnen blir friskare, rörligare och mer motståndskraftigare genom att vistas ute i naturen och att deras koncentration förbättras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Friluftsfrämjandet, Förskola, Intervjuer, "I Ur och Skur", Lärande, Pedagoger, Utomhuspedagogik.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics