Studenter om läroboken som läromedel

DSpace Repository

Studenter om läroboken som läromedel

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studenter om läroboken som läromedel
Author Lindqvist, Andreas
Date 2012
Swedish abstract
Föreliggande studie undersöker elevers attityder till och användning av läroböcker i historia. Studien är en enkätundersökning som sätter läroboksanvändningen inom ämnet historia mot den hos eleverna upplevda nyttan av alternativa medier, främst internet. Den undersökta elevgruppen går på gymnasiet, antingen ett praktiskt eller ett teoretiskt program, på friskolor i Malmö. I ett försök att komma fram till vad som gör att elever i stor utsträckning är positivt inställda till internet medan de är mera negativt inställda till läroböcker delas respondenterna in i kategorier efter kön, typ av gymnasieutbildning samt konstant tillgång till dator. Resultaten för studien visar att det är främst män som avviker från den genomsnittliga uppfattningen med män på praktiska utbildningar som mest negativ till böcker och positiv till internet medan män på teoretiska utbildningar är mer positiva till böcker än de andra, men fortfarande positiva till användning av internet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject gymnasieelever
läromedel
attityder
Historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/13478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics