Utomhuspedagogik i förskolan möjligheter och hinder

DSpace Repository

Utomhuspedagogik i förskolan möjligheter och hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utomhuspedagogik i förskolan möjligheter och hinder
Author Ivarsson, Annika ; Holmbro, Ida
Date 2011
Swedish abstract
Titel: Utomhuspedagogik i förskolan – möjligheter och hinder Författare: Annika Ivarsson och Ida Holmbro Syftet med detta arbete var att se hur pedagogerna förhåller sig till utomhuspedagogik. Vad har de för uppfattning om utomhuspedagogik? Vad ser de för möjligheter och hinder med att bedriva utomhuspedagogik? Vi ville även få en bild av hur de upplevde sin miljö på gården och utemiljön i närområdet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 98 reviderad 2010) kan vi läsa att barnen bör ha möjlighet till att leka både inomhus och utomhus. De ska även ha möjlighet att ha aktiviteter i naturmiljö och planerad utemiljö. För att få svar på våra frågor gjorde vi kvalitativa intervjuer på två förskolor, med tre pedagoger på varje förskola. Resultatet visade att alla intervjupersoner var positiva till att bedriva utomhuspedagogik, men de såg även att det fanns en del hinder med att bedriva verksamhet ute med barnen. Det största problemet för pedagogerna var att barnen inte hade rätt ytterkläder och skor för att vistas utomhus och även att barngrupperna var för stora och pedagogerna för få. Möjligheterna var fler och pedagogerna såg många positiva effekter med att gå ut. De menade bland annat att antalet konflikter minskar, hälsan stärks och den sociala utvecklingen främjas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskolor
Hinder
Möjligheter
Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics