"Då var det dags igen." En litteraturstudie om livskvalitet och copingstrategier hos personer som behandlas med dialys

DSpace Repository

"Då var det dags igen." En litteraturstudie om livskvalitet och copingstrategier hos personer som behandlas med dialys

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Då var det dags igen." En litteraturstudie om livskvalitet och copingstrategier hos personer som behandlas med dialys
Author Jeppson, Charlotte ; Ulusoy, Seniha
Date 2004
English abstract
Syftet med litteraturstudien är att öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för personer som behandlas med dialys ur aspekterna livskvalitet och copingstrategier. Våra frågeställningar är: Hur beskriver den vetenskapliga litteraturen livskvalitet och copingstrategier ur perspektivet hos personer som behandlas med dialys? Hur påverkas patienterna och deras liv av dialysen? Hur/vad kan sjuksköterskorna göra för att personer som behandlas med dialys ska kunna behålla eller förbättra sin livskvalitet, och denna fråga får vi inget riktigt svar på. Resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar och efter tolkning av studiernas resultat har vi fått fram sex teman som beskriver hur patienternas får omstrukturera om sina liv till ett nytt normalt liv, hur de anpassar sig till ett liv med dialysbehandling, hur dialysen påverkar deras fysiska hälsotillstånd, vilken betydelse familj och andra har, hur deras självkänsla gentemot beroendet av dialysbehandlingen och vilka faktorer som associeras med ett långt liv med dialys.
Swedish abstract
The aim of this study was to increase the knowledge about and deepen our understanding for people who are treated with dialysis in aspects of quality of life and coping strategies. The research questions were: How does the scientific literature describe quality of life and coping strategies from people’s perspective who are treated with dialysis? How does dialysis affect patients and their lives? How/what can the nurses do for people who are treated with dialysis to keep or improve their quality of life. The result is based on eight scientific articles and after interpretation of the result we found six themes that describes how patients have to restructure their lives to a new normal life, how they adapt to a life with dialysis treatment, how dialysis affect their physical condition, witch meaning does the family and others have, how they keep their self-esteem in relation to the dependence of dialysis treatment and which factors are associated with a long life with dialysis.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1349 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics