Anhöriga i sorg. Sjuksköterskans stödjande roll till anhöriga i sorg.

DSpace Repository

Anhöriga i sorg. Sjuksköterskans stödjande roll till anhöriga i sorg.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhöriga i sorg. Sjuksköterskans stödjande roll till anhöriga i sorg.
Author Magnusson, Marina ; Petersson, Kate
Date 2004
English abstract
Döden är det enda vi vet som skall hända med oss i livet. Ändå är det så svårt att tala om döden och sorgen innan och efter. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur man som allmänsjuksköterska kan hjälpa anhöriga att hantera sin sorgesituation. Frågeställningen var: Hur upplever sjuksköterskan mötet med anhöriga i sorg? Vilka omvårdnadsåtgärder bör sjuksköterskan vidta för att underlätta för anhöriga att hantera sorgen? Efter granskning och analys av tio vetenskapliga artiklar har några gemensamma nämnare återfunnits. Sjuksköterskan känner sig ofta obekväm i mötet med anhöriga i sorg. Stöd som information från personalen är de centrala omvårdnadsåtgärderna som bidrar till att underlätta sorgesituationen för anhöriga.
Swedish abstract
Death is the only experience we know we will come across in our lives. Yet it is so difficult to speak about death and the sorrow before and after death occurs. The aim of this literature study was to find out how as a general nurse one can help relatives to handle their situation in mourning. The question was: How does the nurse feel when confronted with mourning relatives? What measures and caring should the nurse take to alleviate the handling of the relatives in mourning? After scrutiny and critical analysis of ten scientific papers, some common denominators have remained. The nurse often feels uncomfortable when confronted with mourning relatives. Information from the nursing staff acts as support in easing the painful situation for the bereaved.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhöriga
palliativ vård
sjuksköterska
sorg
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1350 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics