"Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen

DSpace Repository

"Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen
Author Ahlqvist, Kerstin
Date 2012
Swedish abstract
Abstrakt Ahlqvist, Kerstin (2012) ”Handledning” ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen. En studie av handledning i ett tvärprofessionellt team. Various aspects of ”coaching” in children and youth habilitation service. A study of coaching in a multidisciplinary team. Lärarutbildningen. Fakulteten för lärande och samhälle. Magisterkurs, specialpedagogik. Malmö högskola. Denna studie handlar om synen på handledning i ett tvärprofessionellt team på Barn och ungdomshabiliteringen. Fokus ligger på handledning till barn och familj. Anser de olika yrkesgrupperna att de handleder och vad menar de med begreppet handledning i så fall? Syftet med studien är att tydliggöra och se om det finns teman och en röd tråd i handledningsbegreppet. Forsknings och utvecklingsenheten (Fou) i Malmö har tagit fram ett förslag på hur begreppet handledning ska användas. Anser yrkesgrupperna att vi behöver ett gemensamt begrepp? ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth) betonar vikten av att ha ett standardiserat språk och struktur. Andersson (2010) ser i sin studie att det är svårt för familjer att förstå habiliteringsarbetet och att habiliteringens verksamhet bär på ett eget yrkesspråk. Resultatet i studien visar att 19 av 23 anser att de handleder. Informanterna tycker att handledning är en lärprocess över tid och att den kan innefatta begrepp som information, instruktion, konsultation och handledning. Delaktighet är en viktig ingrediens i handledningsprocessen anser informanterna. Att öka och tydliggöra delaktigheten är ett mål i habiliteringsarbetet på Barn och ungdomshabiliteringen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Barn och ungdomshabiliteringen
handledning
lärprocess
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics