"Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen

DSpace Repository

"Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ahlqvist, Kerstin
dc.date.accessioned 2012-03-05T11:40:58Z
dc.date.available 2012-03-05T11:40:58Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13509
dc.description Abstrakt Ahlqvist, Kerstin (2012) ”Handledning” ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen. En studie av handledning i ett tvärprofessionellt team. Various aspects of ”coaching” in children and youth habilitation service. A study of coaching in a multidisciplinary team. Lärarutbildningen. Fakulteten för lärande och samhälle. Magisterkurs, specialpedagogik. Malmö högskola. Denna studie handlar om synen på handledning i ett tvärprofessionellt team på Barn och ungdomshabiliteringen. Fokus ligger på handledning till barn och familj. Anser de olika yrkesgrupperna att de handleder och vad menar de med begreppet handledning i så fall? Syftet med studien är att tydliggöra och se om det finns teman och en röd tråd i handledningsbegreppet. Forsknings och utvecklingsenheten (Fou) i Malmö har tagit fram ett förslag på hur begreppet handledning ska användas. Anser yrkesgrupperna att vi behöver ett gemensamt begrepp? ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth) betonar vikten av att ha ett standardiserat språk och struktur. Andersson (2010) ser i sin studie att det är svårt för familjer att förstå habiliteringsarbetet och att habiliteringens verksamhet bär på ett eget yrkesspråk. Resultatet i studien visar att 19 av 23 anser att de handleder. Informanterna tycker att handledning är en lärprocess över tid och att den kan innefatta begrepp som information, instruktion, konsultation och handledning. Delaktighet är en viktig ingrediens i handledningsprocessen anser informanterna. Att öka och tydliggöra delaktigheten är ett mål i habiliteringsarbetet på Barn och ungdomshabiliteringen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Barn och ungdomshabiliteringen en_US
dc.subject handledning en_US
dc.subject lärprocess en_US
dc.subject delaktighet en_US
dc.title "Handledning" ur olika synvinklar i Barn och ungdomshabiliteringen en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics