"Det måste finnas lite jävlaranamma" En litteraturstudie om kranskärlspatienters upplevelser i samband med livsstilsförändringar.

DSpace Repository

"Det måste finnas lite jävlaranamma" En litteraturstudie om kranskärlspatienters upplevelser i samband med livsstilsförändringar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det måste finnas lite jävlaranamma" En litteraturstudie om kranskärlspatienters upplevelser i samband med livsstilsförändringar.
Author Gånge, Marina ; Wallin, Anethe
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur patienter med kranskärlssjukdom upplever genomförandet av livsstilsförändringar. Denna kunskap kan vara till nytta för sjuksköterskan i hennes roll som stödjande och motiverande faktor för patienten i förändringsprocessen. Resultatet visar att yttre resurser i form av närstående personer, kunskap om sjukdomen samt motivation är viktiga faktorer i samband med livsstilsförändringar.
Swedish abstract
The purpose of the literature review was to examine barriers and facilitators to life style changes experienced by patients with coronary heart disease. This knowledge could be of use to the nurse in her role as a support to the patient in the process of life style change. The result from this study shows that family support, knowledege about the disease and motivation are important factors when changing life style behaviors.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kranskärlssjukdomar
livsstilsförändringar
prevention
resurser
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics