Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hinderot Flogin, Li
dc.contributor.author Löfvander, Emelie
dc.date.accessioned 2012-03-05T13:13:18Z
dc.date.available 2012-03-05T13:13:18Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13510
dc.description Syftet med detta arbete är att få djupare kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd, med inriktning på barn med koncentrationssvårigheter, agerar i en verkstadsmiljö där arbetet bedrivs tematiskt. Litteraturgenomgången presenterar tidigare forskning, litteratur och styrdokument som behandlar tematiskt arbete och barn i behov av särskilt stöd. Vi tar även upp det sociokulturella perspektivet då detta hjälpt oss att få en djupare insikt i vårt resultat. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ undersökning. Vi har genomfört fyra observationer av elever i behov av särskilt stöd under olika verkstadspass, samt intervjuer med fyra pedagoger. Observationerna och intervjuerna har utförts på samma skola. I resultat- och analysdelen finns en beskrivning av skolans tema och exempel på verkstadspass. Resultat från den empiri vi anser vara relevant har analyserats. Vår undersökning visar att tematisk undervisning kräver kraftiga och genomtänkta resurser om arbetsformen ska gynna alla elever. Samt att personalen som arbetar kring de elever i behov av särskilt stöd bör ha en gemensam pedagogiskgrundsyn på hur dessa elever ska bemötas. Slutsatsen är inte generellt utan gäller endast den undersökta skolan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject AD/HD en_US
dc.subject Bifrost en_US
dc.subject elever i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject en skola för alla en_US
dc.subject koncentrationssvårigheter en_US
dc.subject pedagogiska resurser en_US
dc.subject tematisk undervisning en_US
dc.title Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics