”Jag är miljövänlig eftersom jag reser kollektivt” – Kollektivresenärers självperception, handlingsberedskap och medias möjliga påverkan.

DSpace Repository

”Jag är miljövänlig eftersom jag reser kollektivt” – Kollektivresenärers självperception, handlingsberedskap och medias möjliga påverkan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Jag är miljövänlig eftersom jag reser kollektivt” – Kollektivresenärers självperception, handlingsberedskap och medias möjliga påverkan.
Author Hansson, Louise ; Wahldén, Johanna
Date 2011
English abstract
The following paper is a behavioral science study which aim at empirically study people who use public transportations attitudes and behavior towards the environment. The study is built on a questionnaire study where 199 people who use public transportation participated. To strengthen our results we used three main theories; the theory of self-perception – whether or not the respondent sees herself as environmental friendly when they travel with public transportation; the theory of readiness to act – i e the kind of action the individual want to do around a certain object, for example the environment; and finally theories about the media’s possible effect on the respondents behavior. The results show that people who use public transportation see themselves as environment friendly when they use public transportation and that they have a readiness to act that is a will to do environment friendly acts. Our study also showed that media have an influence on people and should be able to change behaviors, assumed that the proper methods are used.
Swedish abstract
Följande arbete är en beteendevetenskaplig studie som avser att empiriskt undersöka kollektivresenärers attityder och beteenden gentemot miljön. Studien bygger på en enkätundersökning där 199 kollektivresenärer deltog. För att stärka våra resultat använder vi oss av tre huvudteorier; teorin om självperception – det vill säga huruvida respondenterna uppfattar sig själva som miljövänliga då de reser kollektivt; teorin om handlingsberedskap – det vill säga vilka handlingar respondenterna säger sig vilja utföra kring ett visst objekt, till exempel kring miljön; samt teorier om medias möjliga påverkan på respondenternas beteende. Resultaten visar att kollektivresenärerna ser sig själva som miljövänliga individer då de reser kollektivt och att de har en handlingsberedskap, alltså en vilja att utföra miljövänliga handlingar. Vår studie visar även att media har ett inflytande på människor och därmed bör kunna förändra beteende, förutsatt att rätt metoder används.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject miljö
beteende
självperception
handlingsberedskap
media
Handle http://hdl.handle.net/2043/13513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics