Flerspråkiga barns språkutveckling: möjligheter och hinder i en Reggio Emilia-inspirerad förskola

DSpace Repository

Flerspråkiga barns språkutveckling: möjligheter och hinder i en Reggio Emilia-inspirerad förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga barns språkutveckling: möjligheter och hinder i en Reggio Emilia-inspirerad förskola
Author Nuwimpaye, Jeanne
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i en Reggio Emilia förskola. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur arbetar pedagogerna på en Reggio Emilia förskola med flerspråkiga barns språkutveckling? Vilka möjligheter och hinder anser pedagogerna att Reggio Emilia filosofin har för att utveckla svenska språket hos flerspråkiga barn? Teorin som jag har använt mig av i undersökningen handlar om Reggio Emilia-pedagogik. Inom Reggio Emilia-peagogiken får barnen rätt att använda sina ”hundra språk”. Pedagogiken är baserad på vad som kallas de tre pedagogerna: barn, miljö och den vuxne (pedagogen). Resultaten är hämtade från intervjuer och observationer och jag använt mig kvalitativa metoder. Genom den här studien kunde jag belysa tekniker som används av pedagogerna för att utveckla svenska hos barnen med annat modersmål än svenska. Undersökningen lyfte fram de möjligheter, som Reggio Emilia- filosofin ger för att utveckla svenska hos flerspråkiga barn. Dessutom belyser studien de viktiga hinder som finns i Reggio Emilia-pedagogiken. Studien avslutas med en kritisk reflektion samt förslag på hur man skulle kunna utveckla det svenska språket hos de barn som har annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Flerspråkiga barn, Reggio Emilia-pedagogik, språkutveckling, pedagog, modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/13519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics