Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning

DSpace Repository

Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2011
Swedish abstract
Den muntliga kommunikativa kompetensen är i fokus i detta projekt där syftet är att identifiera på vilket sätt muntliga kommunikativa förmågor i enskilda kurser korresponderar med den kommunikativa kompetens som efterfrågas i professionell verksamhet. Projektets resultat kommer att stärka och fördjupa kunskapen kring den del av den kommunikativa kompetensen som är muntlig och därmed forskningsanknyta ett område som idag ofta är omgivet av en mängd förgivettagande. Kraven ökar på kommunikativ kompetens i arbetslivet. Om man inte har förmågan att kommunicera på ett kompetent sätt riskerar man att inte få de arbetsuppgifter man hoppas på och i värsta fall hamna utanför arbetsmarknaden. Det innebär alltså ett stort ansvar för högskolan att utbilda studenter att kunna kommunicera i sin yrkesroll. Inledningsvis kommer jag att granska kursplaner på Malmö högskola för att göra en genomlysning och kritisk granskning av hur kommunikativa förmågor formuleras och lyfts fram där. I projektet Kommunikation mot profession sätts alltså strålkastaren mot den del av den kommunikativa kompetensen som är muntlig. Studenter talar fram sin trovärdighet i en mängd olika sammanhang; de ska etablera starka och föränderliga ethos. Projektet har en teoretisk utgångspunkt i retoriken, vilken är en stabil och väl beprövad teori som sätter samman talare och lyssnare i en kommunikativ situation. Undersökningsmetoden kommer att vara kvalitativ. Den övergripande forskningsfrågan i projektet formuleras: Vilka möjligheter ges studenter att förändra sitt ethos under utbildningen med tanke på att de i sin professionella verksamhet kommer att möta olika grupper? I undersökningen kommer blivande sjuksköterskor och blivande interaktionsdesigners vara i fokus. Men eftersom projektet kommer att ge kunskap om hur muntlig kompetens uppnås kommer projektets resultat ha betydelse för alla professionsutbildningars behov. På konferensens framläggning vill jag diskutera på vilket sätt muntlig kompetens kan synliggöras och problematiseras i utbildning.
Conference
Erfarenhet vs. forskning (2011 : Malmö, Sweden)
Publisher Akademiskt lärarskap, Malmö högskola
Series/Issue Akademiskt lärarskap (AKL), Skriftserie;1
ISBN 978-91-980036-0-4
Pages 2
Page 16-17
Language swe (iso)
Subject kommunikation
profession
retorik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Erfarenhet vs. forskning. Hur utvecklas vi som högskolelärare? 8-9 dec... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13529 Permalink to this page
Link http://akl.nu/konferens/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics